Vikingheimens livsløp

1. desember 1918 ble begynnelsen for UL Viking, men hadde da navnet Vikingen. Det startet som en diskusjonsklubb for menn, med formål om å øve seg i å diskutere og holde kortere taler. For å bli medlem måtte man søke om opptakelse, og medlemmene måtte gi sin stemme angående saken.

Etter hvert ble det vedtatt at begge kjønn kunne bli representert, men de måtte være 18 år. Det var møteplikt, og man kunne bli bøtelagt, med 25 øre, dersom deltakelsen uteble. Kortspill og inntak av alkohol var strengt forbudt.

I 1919 startet oppsparingen av kapital til et forsamlingslokale. I perioden 1921–27 leide klubben rom hos Amandus Tollefsen, hvor husleia ble satt til kr 20 pr. år. Husværet i 1928 ble leid for 3 kr pr. møte hos Ottar Kjellmo, og samme år kjøpte klubben tomt hos Magnus Finbakken. 2. februar 1930 avholdt klubben det første møtet i nyhuset som fikk navnet Vikingheimen. «Endelig hadde dette lenge omflakkende folk fått sitt faste samlingssted», står det anført i protokollen.

Vikingheimen har blitt brukt av mange forskjellige foreninger, og det har vært arrangert ulike aktiviteter, fester og sammenkomster. Bl.a. snekkerkurs, sy- og vevkurs, teaterkurs, leikarring osv.

«Lynglimt» var navnet på klubbens handskrevne avis, som ble utgitt hvert 2. møte fra 1919–56. Avisen inneholdt mange humørfylte artikler, men også ros til medlemmene som viste stor amorøs aktivitet.

I krigsårene ble Vikingheimen okkupert av tyskerne fra 1. september 1942 til 1. april 1944. Huset ble bl. a. brukt til russerfangeleir og forholdene var forferdelige. Selve huset ble mye ramponert, og laget fikk 1.500 kr i billighetserstatning fra tyskerne. Da krigen tok slutt, i 1945, ble Vikingheimen leid ut til Målselv Kommunale Realskole for ett år. 

I 1987 begynte planlegginga av nytt hus. 3 tomter ble vurdert: Vikingheimen, Bjønnmoen og Isakrommet. Det førstnevnte ble til slutt valgt, og selve bygginga begynte 16. april 1994. En utrolig dugnadsinnsats fra medlemmene gjorde det mulig å få ferdig grunnmuren i august, og selve råbygget var reist innen oktober. Deretter startet en organisert dugnadsinnsats av medlemmene, som stilte trofast opp og utførte et formidabelt kvalitetsarbeid.

Huset ble offisielt innviet 24. november 1995. Etter den tid har det også blitt lagt nye gulv og malt vegger. Kjøkkenet har blitt renovert nylig. Tusen takk til medlemmene, som har gjort en meget god dugnadsinnsats!